Neteges tècniques i desembussos

Neteges tècniques i desembussos

A TMA oferim serveis de neteges tècniques i desembussos a indústries, institucions públiques, administradors de finques, comunitats de propietaris, companyies d’assegurances i particulars.

 

Vetllem per la higiene i per la correcta execució de tot el procés. Realitzem la inspecció i neteja/desembussos de canonades i clavegueram, així com el manteniment de canalitzacions i buidatge de fosses sèptiques.

A TMA oferim serveis de neteges tècniques i desembussos a indústries, institucions públiques, administradors de finques, comunitats de propietaris, companyies d’assegurances i particulars.

 

Vetllem per la higiene i per la correcta execució de tot el procés. Realitzem la inspecció i neteja/desembussos de canonades i clavegueram, així com el manteniment de canalitzacions i buidatge de fosses sèptiques.

INSPECCIÓ DE CANALITZACIONS I CLAVEGUERAM PER TV COLOR

La inspecció de canonades amb càmera de televisió és una tasca molt sol·licitada per diversos sectors que requereixen emprendre canvis estructurals a la seva xarxa de canonades de sanejament o proveïment, per tal d’evitar problemes futurs o solucionar-ne d’existents.

 

Durant la inspecció de canonades amb càmera localitzem les fuites d’aigua existents, així com problemes de diàmetre, d’estanquitat o obstruccions i embussos a qualsevol part de la xarxa de canonades d’aigua.

 

Els avantatges d’aquest servei són:

 

 • Localització d’avaries al punt exacte on es produeixen, reduint el temps i les molèsties que aquest tipus d’actuacions poguessin ocasionar.
 • Estalvi econòmic considerable. El manteniment preventiu per part del nostre equip redueix el risc de possibles punts conflictius, la reparació dels quals suposa un cost elevat.
 • Control de qualitat. Una vegada finalitzats els treballs, verifiquem el perfecte acabat de les canalitzacions.
 • Neteja i manteniment programat per garantir el bon funcionament i estat de les canalitzacions.

INSPECCIÓ DE CANALITZACIONS I CLAVEGUERAM PER TV COLOR

La inspecció de canonades amb càmera de televisió és una tasca molt sol·licitada per diversos sectors que requereixen emprendre canvis estructurals a la seva xarxa de canonades de sanejament o proveïment, per tal d’evitar problemes futurs o solucionar-ne d’existents.

 

Durant la inspecció de canonades amb càmera localitzem les fuites d’aigua existents, així com problemes de diàmetre, d’estanquitat o obstruccions i embussos a qualsevol part de la xarxa de canonades d’aigua.

 

Els avantatges d’aquest servei són:

 

 • Localització d’avaries al punt exacte on es produeixen, reduint el temps i les molèsties que aquest tipus d’actuacions poguessin ocasionar.
 • Estalvi econòmic considerable. El manteniment preventiu per part del nostre equip redueix el risc de possibles punts conflictius, la reparació dels quals suposa un cost elevat.
 • Control de qualitat. Una vegada finalitzats els treballs, verifiquem el perfecte acabat de les canalitzacions.
 • Neteja i manteniment programat per garantir el bon funcionament i estat de les canalitzacions.

NETEGES TÈCNIQUES I DESEMBUSSOS

A TMA apostem per la feina ben feta, per la feina realitzada de manera minuciosa, cuidada i acurada. Posem a disposició dels nostres clients una atenció les 24 hores, els 365 dies de l’any per solucionar desembossaments i inundacions, tant a domicilis i comunitats privades, com a empreses i comerços, amb intervencions ràpides i eficaces d’urgència.

 

Oferim a demanda de tots els nostres clients la garantia d’un manteniment preventiu i correctiu de sanejament dels seus edificis i instal·lacions.

 

Comptem amb un equip d’experts altament qualificats i flota de camions cisterna equipats, de forma que estem completament preparats i capacitats per poder fer front a qualsevol mena d’incident o avaria que pugui sorgir, afectant baixants, pluvials, arquetes o clavegueram.

SERVEIS DE NETEJA INDUSTRIAL

A TMA oferim un servei personalitzat a cada client, buscant sempre la seva satisfacció, en qualsevol servei que ens sol·liciti, ja sigui buidatge i neteja de tancs, dipòsits, fosses sèptiques, canonades, circuits de procés, intercanviadors, reactors i condensadors o treballs en espais confinats..

 

Ens encarreguem d’una amplíssima varietat de tasques des de la neteja al manteniment preventiu, l’extracció i el transport a la nostra planta de tractament dels residus generats en neteges de:

 

 • Separadors de greixos
 • Dipòsits i tancs de combustible.
 • Depuradores d’aigües residuals.
 • Separadors d’hidrocarburs.
 • Túnels de rentat.

 

El servei de neteja industrial es realitza per personal altament qualificat amb experiència per manejar i tractar residus tòxics, a més de tenir a disposició els mitjans tècnics específics per dur a terme aquests treballs d’una manera segura i sense impacte en l’entorn.

NETEGES TÈCNIQUES I DESEMBUSSOS

A TMA apostem per la feina ben feta, per la feina realitzada de manera minuciosa, cuidada i acurada. Posem a disposició dels nostres clients una atenció les 24 hores, els 365 dies de l’any per solucionar desembossaments i inundacions, tant a domicilis i comunitats privades, com a empreses i comerços, amb intervencions ràpides i eficaces d’urgència.

 

Oferim a demanda de tots els nostres clients la garantia d’un manteniment preventiu i correctiu de sanejament dels seus edificis i instal·lacions.

 

Comptem amb un equip d’experts altament qualificats i flota de camions cisterna equipats, de forma que estem completament preparats i capacitats per poder fer front a qualsevol mena d’incident o avaria que pugui sorgir, afectant baixants, pluvials, arquetes o clavegueram.

SERVEIS DE NETEJA INDUSTRIAL

A TMA oferim un servei personalitzat a cada client, buscant sempre la seva satisfacció, en qualsevol servei que ens sol·liciti, ja sigui buidatge i neteja de tancs, dipòsits, fosses sèptiques, canonades, circuits de procés, intercanviadors, reactors i condensadors o treballs en espais confinats..

 

Ens encarreguem d’una amplíssima varietat de tasques des de la neteja al manteniment preventiu, l’extracció i el transport a la nostra planta de tractament dels residus generats en neteges de:

 

 • Separadors de greixos
 • Dipòsits i tancs de combustible.
 • Depuradores d’aigües residuals.
 • Separadors d’hidrocarburs.
 • Túnels de rentat.

 

El servei de neteja industrial es realitza per personal altament qualificat amb experiència per manejar i tractar residus tòxics, a més de tenir a disposició els mitjans tècnics específics per dur a terme aquests treballs d’una manera segura i sense impacte en l’entorn.

Per a més informació,

contacta amb nosaltres

Per a més informació,

contacta amb nosaltres

X

Infórmate

Para solicitar un presupuesto o para resolver cualquier consulta, rellena el siguiente formulario. Estaremos encantados de hablar contigo.