Certificacions

Certificacions

Un dels nostres objectius principals és oferir la màxima qualitat, fiabilitat i seguretat en tots els nostres processos.

 

Gràcies a l’esforç i la dedicació del nostre equip, sumats a l’experiència de més de 60 anys en la gestió integral de residus, a TMA hem obtingut certificats i autoritzacions que reforcen el compromís amb els nostres clients, juntament amb la Qualitat, el Medi Ambient, la Seguretat i la Salut a la feina.

Un dels nostres objectius principals és oferir la màxima qualitat, fiabilitat i seguretat en tots els nostres processos.

 

Gràcies a l’esforç i la dedicació del nostre equip, sumats a l’experiència de més de 60 anys en la gestió integral de residus, a TMA hem obtingut certificats i autoritzacions que reforcen el compromís amb els nostres clients, juntament amb la Qualitat, el Medi Ambient, la Seguretat i la Salut a la feina.

Certificacions

UNE-EN-ISO 9001

Certificació de Sistemes

de Gestió de la Qualitat.

UNE-EN-ISO 14001

Certificació de Sistemes

de Gestió Ambiental.

UNE-EN-ISO 45001

Certificació de Sistemes de Gestió de Salut

i Seguretat a la feina.

balança proporcionada

GESTIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Certificació de Sistemes de Gestió de la

Igualtat de Gènere en el treball.

Certificacions

UNE-EN-ISO 9001

Certificació de Sistemes

de Gestió de la Qualitat.

UNE-EN-ISO 14001

Certificació de Sistemes

de Gestió Ambiental.

UNE-EN-ISO 45001

Certificació de Sistemes de Gestió de Salut i Seguretat a la feina.

balança proporcionada

GESTIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Certificació de Sistemes de Gestió de la

Igualtat de Gènere en el treball.

Autoritzacions

A TMA estem autoritzats com a Gestors de residus per tractar els corresponents residus a cadascun dels nostres centres a Catalunya, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.

 • CRT – Centre de recuperació i transferència de residus inerts i no perillosos – Sant Cugat del Vallès.
 • Planta de tractament de residus MARPOL I, II i V i altres residus industrials perillosos i no perillosos – Barcelona.
 • Centre de recuperació i transferència de residus perillosos i no perillosos – Terrassa.
 • Gestor de residus sanitaris dels Grups III i IV – Terrassa.
 • Planta de recuperació de palets i compostatge de residus orgànics – Rubí.
 • Dipòsit controlat de residus no perillosos – Rubí.
 • Dipòsit controlat de residus no perillosos – Novelda.
 • Autorització Ambiental Complex Mediambiental amb dipòsit controlat de residus no perillosos – Hoya-Gonzalo.
 • CRT – Llicència ambiental Planta de transferència de residus no perillosos – Guadassuar.

Així mateix, també comptem amb les corresponents homologacions com a Transportistes en tots els nostres centres a Catalunya, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.

 • Homologació de gestor privat per a la recollida de residus municipals, comercials i/o industrials a la ciutat de Barcelona.
 • Homologació de gestor privat per a sacs i contenidors metàl·lics a la ciutat de Barcelona.
 • Empresa transportista d’aigües residuals mitjançant vehicle cisterna a instal·lacions de tractament metropolitanes.
 • Registre de transportistes de residus de Catalunya.
 • Registre de transportistes de residus inerts de construcció i demolició de Catalunya.
 • Registre de transportista de residus perillosos a la Comunitat Valenciana.
 • Registre de transportista de residus no perillosos a la Comunitat Valenciana.

Autoritzacions

En TMA estamos autorizados como Gestores de residuos para tratar los correspondientes residuos en cada uno de nuestros centros en Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

 • CRT – Centre de recuperació i transferència de residus inerts i no perillosos – Sant Cugat del Vallès.
 • Planta de tractament de residus MARPOL I, II i V i altres residus industrials
  perillosos i no perillosos – Barcelona.
 • Centre de recuperació i transferència de residus perillosos i no perillosos –
  Terrassa.
 • Gestor de residus sanitaris dels Grups III i IV – Terrassa.
 • Planta de recuperació de palets i compostatge de residus orgànics – Rubí.
 • Dipòsit controlat de residus no perillosos – Rubí.
 • Dipòsit controlat de residus no perillosos – Novelda.
 • Autorització Ambiental Complex Mediambiental amb dipòsit controlat de residus no perillosos – Hoya-Gonzalo.
 • CRT – Llicència ambiental Planta de transferència de residus no perillosos –
  Guadassuar.

Així mateix, també comptem amb les corresponents homologacions com a Transportistes en tots els nostres centres a Catalunya, Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa.

 • Homologació de gestor privat per a la recollida de residus municipals, comercials i/o industrials a la ciutat de Barcelona.
 • Homologació de gestor privat per a sacs i contenidors metàl·lics a la ciutat de Barcelona.
 • Empresa transportista d’aigües residuals mitjançant vehicle cisterna a instal·lacions de tractament metropolitanes.
 • Registre de transportistes de residus de Catalunya.
 • Registre de transportistes de residus inerts de construcció i demolició de Catalunya.
 • Registre de transportista de residus perillosos a la Comunitat Valenciana.
 • Registre de transportista de residus no perillosos a la Comunitat Valenciana.

T-099

Registro de transportistas de residuos de Cataluña.

TRC-00206

Registro de transportistas de residuos inertes de construcción y demolición de Cataluña.

003

Empresa transportista de aguas residuales mediante vehículo cisterna en instalaciones de tratamiento metropolitanas.

0079/TP/CV

Registro de transportista de residuos peligrosos en la Comunidad Valenciana.

220/T/RNP/CV

Registro de transportista de residuos no peligrosos en la Comunidad Valenciana.

Homologación de gestor privado para la recogida de residuos municipales, comerciales y/o industriales en la ciudad de Barcelona.

Homologación de gestor privado para sacos y contenedores metálicos en la ciudad de Barcelona.

E-1279.11

Gestor de residuos sanitarios de los Grupos III y IV. Terrassa.

E-81.94

Centro de recuperación y transferencia de residuos inertes y no peligrosos. Sant Cugat del Vallès.

E-1123.09

Centro de recuperación y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos. Terrassa.

E-477.98

Depósito controlado de residuos no peligrosos. Rubí.

387/09/AAI/CV

Depósito controlado de residuos no peligrosos. Novelda.

Fabricación de substratos y abonos. Rubí.

E-538.98

Planta de recuperación de palets y compostaje de residuos orgánicos. Rubí.

Autorización Ambiental Complejo Medioambiental con depósito controlado de residuos no peligrosos. Hoya Gonzalo.

Licencia ambiental Planta de transferencia de residuos no peligrosos. Guadassuar.

Otras Autorizaciones

Registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas. Sant Cugat del Vallès.

Per a més informació,

contacta amb nosaltres

Per a més informació,

contacta amb nosaltres

X

Infórmate

Para solicitar un presupuesto o para resolver cualquier consulta, rellena el siguiente formulario. Estaremos encantados de hablar contigo.