POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, S.L. (en endavant, “TMA”) l’informa que mitjançant l’emplenament del formulari de subscripció a les últimes Notícies i/o l’enviament a través de les adreces de correu electrònic, situades a les diferents pàgines de Contacte d’aquesta pàgina web, de comunicacions per la seva banda, accepta expressament i sense reserves la present Política de Privacitat.

 

Com a conseqüència de facilitar lliurement, com a usuari de la pàgina web https://tma.es, les seves dades personals en realitzar les accions anteriorment descrites, accepta que les dades personals facilitades o que es facilitin en el futur a TMA i a Espais Verds del Vallès S.A., ambdues entitats amb domicili a Av. Can Fontanals s/n, codi postal 08195, a Sant Cugat del Vallès (Espanya), siguin objecte de tractament en un fitxer de dades personals amb les següents finalitats:

 

– Gestionar el motiu de la seva consulta o causa de contacte amb nosaltres.

–  Enviar-li les nostres publicacions a Notícies, via email (newsletters).

 

Així, en compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), l’informem que les dades personals comunicades a TMA i a Espais Verds del Vallès, S.A. seran incorporades a una Base de Dades comú d’informació i als fitxers anomenats “Mailchimp, Audience TMA”, “NAVISION Espais Verds”, “NAVISION TMA” i “Notícies TMA”, tots ells titularitat de l’empresa TMA.

 

Si no consent que les seves dades personals siguin utilitzades per a l’enviament dels nostres newsletters, indiqui’ns-ho escrivint un correu electrònic a l’adreça tma@tma.es, o mitjançant correu postal a l’adreça de les oficines de TMA indicada anteriorment.

 

D’altra banda, els usuaris podran exercitar, directament o mitjançant representant, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport i petició en què es concreta la sol·licitud, enviada a l’ adreça de correu electrònic tma@tma.es o mitjançant correu ordinari a l’adreça de les nostres oficines detallada anteriorment.

 

Com a usuari, garanteix que la informació que ens proporciona és veritable, exacta, completa i actualitzada, i declara acceptar les Condicions d’ ús del lloc i els avisos legals, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

 

TMA garanteix, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que utilitzarà confidencialment les dades personals dels usuaris, i que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i es tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi accedeixin tercers no autoritzats.

 

TMA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva modificació, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD).

 

Tanmateix, TMA podrà comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti als seus arxius, mitjançant els seus sistemes informàtics, quan li ho demanin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. En compliment del que disposa la LOPD i el RLOPD, sempre que es demanin dades de caràcter personal a un usuari del lloc web per ser tractades, se l’informarà degudament, com a mínim de la identitat i del responsable del tractament, de la finalitat per a la qual s’obtenen les dades i dels drets que li corresponen. TMA utilitzarà les dades dels usuaris amb la finalitat per a la qual siguin requerides.

 

TMA proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a la concessió de les seves dades personals, puguin accedir a l’avís sobre Política de privacitat o a qualsevol altra informació rellevant i, arribat el cas, si és necessari, puguin prestar el seu consentiment perquè puguin tractar-se les seves dades personals.

AVÍS LEGAL CANDIDATS

TMA Tecnología Medio Ambiente S.L. (en endavant, “TMA”) és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

Fi del tractament: fer partícip el candidat en els processos de selecció de personal, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant de TMA.

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

 

En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció de TMA, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

 

Actualització de les dades: en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

 

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, llevat d’obligació legal.

 

Base de legitimació: es basa en el consentiment prestat pel candidat. Drets que assisteixen a l’Interessat:

 

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 

TMA, S.L.

Av. Can Fontanals s/n.

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Email: tma@tma.es

 

Les dades que se li demanen resulten necessàries, de manera que, de no facilitar-les no serà possible la relació contractual o la prestació del servei.

X

Infórmate

Para solicitar un presupuesto o para resolver cualquier consulta, rellena el siguiente formulario. Estaremos encantados de hablar contigo.