Vehicles i equips

Vehículos y equipos

A TMA disposem d’una àmplia flota de vehicles, contenidors i equips que garanteixen un servei ràpid i eficaç de recollida, transport i compactació itinerant de residus industrials, no perillosos i perillosos (sòlids i líquids). Això ens permet cobrir una extensa àrea geogràfica a Espanya.

 

El nostre parc logístic suma més de 200 camions, permetent prestar servei a tota mena d’empreses i sectors, i adaptar-nos a totes les seves necessitats de tractament de residus.

A TMA disposem d’una àmplia flota de vehicles, contenidors i equips que garanteixen un servei ràpid i eficaç de recollida, transport i compactació itinerant de residus industrials, no perillosos i perillosos (sòlids i líquids). Això ens permet cobrir una extensa àrea geogràfica a Espanya.

El nostre parc logístic suma més de 200 camions, permetent prestar servei a tota mena d’empreses i sectors, i adaptar-nos a totes les seves necessitats de tractament de residus.

Àmplia flota terrestre i marítima

A TMA comptem amb una gran varietat de vehicles dotats dels darrers avenços tecnològics, amb els quals podem oferir un servei àgil i personalitzat per al transport de residus, la recollida selectiva i la compactació itinerant.

Així mateix, la nostra flota terrestre està dotada d’un sistema de geolocalització que mitjançant l’ús de dispositius mòbils, ens permet controlar l’estat de tots els serveis operatius en temps real.

Camions portacontenidors de cadenes 

 

Transporten contenidors de 2, 5, 6 i 9 m3.

Camions de ganxo

Transporten contenidors i caixes de 12, 20 i 30 m3, o autocompactadores de 12 a 22m3.
Les autocompactadores de 12 a 22 m3 estan dotats de sistema elèctric-hidràulic, amb una gran capacitat de reducció dels residus.

Camions pop

 

Carreguen i transporten residus voluminosos.

Dotats amb un dispositiu hidromecànic que permet carregar residus emmagatzemats a granel.

Camions grua

Sistema de recollida de residus emmagatzemats en iglús. Sistema de recollida i càrrega de residus paletitzats.Sistema de lliurament i retirada de contenidors de recollida selectiva.

Camions cisterna

 

Transporten líquids innocus, tòxics o perillosos. (TPC/ADR). Capacitat de 2, 7, 22 i 28 m3. Vehicles de succió-impulsió dotats dels últims avenços tecnològics per a neteges tècniques i desembussos.

Camions caixa (8-12 m3)

 

Transporten entre 8 i 12 palets de residus condicionats en bales, palets o en bidons.

Camions Plataforma tràiler (32 m3)

 

Transporten fins a 32 palets de residus condicionats en bales, palets o en bidons.

Camions pis mòbil (70 m3)

 

Transporten gran quantitat de residus sòlids a granel.

Camions compactadors de càrrega posterior

 

Realitzen recollides itinerants preestablertes buidant contenidors de 120-1000 l. de residus o materials valoritzables.

Camions compactadors de càrrega frontal

 

Realitzen recollides itinerants preestablertes o per avís buidant contenidors de 2,15 a 6,15 m3.

Camions compactadors de càrrega posterior – Jumbo

 

Realitzen recollides itinerants preestablertes o per avís buidant contenidors de 5 a 9 m3.

Altres vehicles

Vehicles específics per a la recollida de residus en llocs de difícil accés.

Vehicles per a serveis auxiliars de jardineria.

Vehicles per al treball d’inspecció de canalitzacions.

Vehicles per al transport de residus en petites quantitats.

Màquines piconadores compactadores de residus.

Àmplia flota terrestre i marítima

A TMA comptem amb una gran varietat de vehicles dotats dels darrers avenços tecnològics, amb els quals podem oferir un servei àgil i personalitzat per al transport de residus, la recollida selectiva i la compactació itinerant.

Així mateix, la nostra flota terrestre està dotada d’un sistema de geolocalització que mitjançant l’ús de dispositius mòbils, ens permet controlar l’estat de tots els serveis operatius en temps real.

Camions portacontenidors de cadenes

 

Transporten contenidors de 2, 5, 6 i 9 m3.

Camions de ganxo

 

Transporten contenidors i caixes de 12, 20 i 30 m3, o autocompactadores de 12 a 22m3.

 

Les autocompactadores de 12 a 22 m3 estan dotats de sistema elèctric-hidràulic, amb una gran capacitat de reducció dels residus.

Camions pop

 

Carreguen i transporten residus voluminosos.

 

Dotats amb un dispositiu hidromecànic que permet carregar residus emmagatzemats a granel.

Camions grua

 

Sistema de recollida de residus emmagatzemats en iglús.

 

Sistema de recollida i càrrega de residus paletitzats.

 

Sistema de lliurament i retirada de contenidors de recollida selectiva.

Camions cisterna

 

Transporten líquids innocus, tòxics o perillosos (TPC/ADR).

 

Capacitat de 2, 7, 22 i 28 m3.

 

Vehicles de succió-impulsió dotats dels últims avenços tecnològics per a neteges tècniques i desembussos.

Camions caixa (8-12 m3)

 

Transporten entre 8 i 12 palets de residus condicionats en bales, palets o en bidons.

Camions Plataforma tràiler (32 m3)

 

Transporten fins a 32 palets de residus condicionats en bales, palets o en bidons.

Camions pis mòbil (70 m3)

 

Transporten gran quantitat de residus sòlids a granel.

Camions compactadors de càrrega posterior

 

Realitzen recollides itinerants preestablertes buidant contenidors de 120-1000 l. de residus o materials valoritzables.

Camions compactadors de càrrega frontal

 

Realitzen recollides itinerants preestablertes o per avís buidant contenidors de 2,15 a 6,15 m3.

Camions compactadors de càrrega posterior – Jumbo

 

Realitzen recollides itinerants preestablertes o per avís buidant contenidors de 5 a 9 m3.

Altres vehicles

Vehicles específics per a la recollida de residus en llocs de difícil accés.

Vehicles per a serveis auxiliars de jardineria.

Vehicles per al treball d’inspecció de canalitzacions.

Vehicles per al transport de residus en petites quantitats.

Màquines piconadores compactadores de residus.

Embarcacions

Comptem amb 2 embarcacions pròpies per a la recollida de residus MARPOL, equipades amb la darrera tecnologia:

Embarcacions

Comptem amb 2 embarcacions pròpies per a la recollida de residus MARPOL, equipades amb la darrera tecnologia:

Gavarra JAK UNO

 

Recollida de residus hidrocarburats, aigües de sentina i similars MARPOL I.

 

Emmagatzematge de 230 m3 de líquids oliosos.

 

Pot portar fins a 7 contenidors per a residus sòlids.

 

Subministrament de proveïments als vaixells.

Gavarra JAK DOS

 

Destinada a la recollida de residus generals i materials valoritzables (MARPOL V), com a principal activitat, amb polivalència per a gestió de residus MARPOL.

 

Disposa de capacitat d’emmagatzematge de 32,5 m3 de líquids oliosos.

 

Té una eslora de 18 metres.

 

S’ocupa de recollir residus sòlids a vaixells (MARPOL V) i recollir residus líquids oliosos i emmagatzemar-los en tancs sota coberta.

Gavarra JAK UNO

 

Recollida de residus hidrocarburats, aigües de sentina i similars MARPOL I.

 

Pot portar fins a 7 contenidors per a residus sòlids.

 

Subministrament de proveïments als vaixells.

Gavarra JAK DOS

 

Destinada a la recollida de residus generals i materials valoritzables (MARPOL V), com a principal activitat, amb polivalència per a gestió de residus MARPOL.

 

Disposa de capacitat d’emmagatzematge de 32,5 m3 de líquids oliosos.

 

Té una eslora de 18 metres.

 

S’ocupa de recollir residus sòlids a vaixells (MARPOL V) i recollir residus líquids oliosos i emmagatzemar-los en tancs sota coberta.

Contenidors, caixes i compactadors

Comptem amb una àmplia gamma de contenidors, caixes i compactadors de diferents característiques i capacitats, fins i tot, si cal, es poden fabricar contenidors a mida del client:

Contenidors de 120, 240 i 360 l.

Contenidors de 800 i 1000 litres.

Contenidors de càrrega frontal de 2,15 m3, 4,20 i 6,15 m3.

Contenidors de cadenes de 2, 5 i 9 m3.

Contenidors de caixa de 12, 20 i 30 m3.

Autocompactadores de 22m3 i compactadors estàtics de 30 m³.

Gàbies metàl·liques de 3 m³.

Iglús de 3m3 per a vidre, plàstic, paper i cartró.

Bidons per a residus especials, de 60, 120, 200 l. i 1.000 l (IBC) metàl·lics, de plàstic i tapa ballesta.

Envasos especials per a residus biosanitaris de 0,6 a 60 l.

Envasos específics per a la recollida selectiva de residus en petites quantitats:

 

Papereres: contenidors i premses de fins a 1.100 m³ per a paper i cartró.

Envasos per a llaunes d’alumini i envasos de plàstic.

Recipients per a piles.

Recipients per a làmpades i fluorescents.

Recipient per a tòners i cartutxos de tinta.

Contenidors, caixes i compactadors

Comptem amb una àmplia gamma de contenidors, caixes i compactadors de diferents característiques i capacitats, fins i tot, si cal, es poden fabricar contenidors a mida del client:

Contenidors de 120, 240 i 360 l.

Contenidors de 800 i 1000 litres.

Contenidors de càrrega frontal de 2,15 m3, 4,20 i 6,15 m3.

Contenidors de cadenes de 2, 5 i 9 m3.

Contenidors de caixa de 12, 20 i 30 m3.

Autocompactadores de 22m3 i compactadors estàtics de 30 m³.

Gàbies metàl·liques de 3 m³.

Iglús de 3m3 per a vidre, plàstic, paper i cartró.

Bidons per a residus especials, de 60, 120, 200 l. i 1.000 l (IBC) metàl·lics, de plàstic i tapa ballesta.

Envasos especials per a residus biosanitaris de 0,6 a 60 l.

Envasos específics per a la recollida selectiva de residus en petites quantitats:

 

Papereres: contenidors i premses de fins a 1.100 m³ per a paper i cartró.

Envasosper a llaunes d’alumini i envasos de plàstic.

Recipients per a piles.

Recipients per a làmpades i fluorescents.

Recipient per a tòners i cartutxos de tinta.

Necessites contractar els nostres serveis de transport, recollida i compactació itinerant de residus?

Informa-te’n aquí.

Necessites contractar els nostres serveis de transport, recollida i compactació itinerant de residus?

Informa-te’n aquí.

X

Infórmate

Para solicitar un presupuesto o para resolver cualquier consulta, rellena el siguiente formulario. Estaremos encantados de hablar contigo.