Biosanitaris

Biosanitaris

A TMA oferim un servei eficaç de gestió integral de residus Biosanitaris.

 

Gestionem residus hospitalaris dels grups I, II, III i IV, un avantatge competitiu que ens converteix en referents en la recollida, transport i tractament dels 4 tipus de residus sanitaris.

 

Donem un servei de qualitat, complint estrictament amb les normatives vigents de seguretat. Per aquesta raó, confien en TMA: grans centres hospitalaris tant públics com privats, clíniques veterinàries, laboratoris, farmàcies, centres de salut i professionals del sector sanitari.

 

Gràcies als nostres recursos, flota i instal·lacions de darrera generació, ens encarreguem de la gestió del residu de principi a fi. Hem desenvolupat el nostre propi procés, que comença amb la identificació dels requisits del client, seguint amb el subministrament d’envasos específics i el transport homologat dels residus, fins a la seva gestió a les nostres plantes de tractament.

A TMA oferim un servei eficaç de gestió integral de residus Biosanitaris.

 

Gestionem residus hospitalaris dels grups I, II, III i IV, un avantatge competitiu que ens converteix en referents en la recollida, transport i tractament dels 4 tipus de residus sanitaris.

 

Donem un servei de qualitat, complint estrictament amb les normatives vigents de seguretat. Per aquesta raó, confien en TMA: grans centres hospitalaris tant públics com privats, clíniques veterinàries, laboratoris, farmàcies, centres de salut i professionals del sector sanitari.

 

Gràcies als nostres recursos, flota i instal·lacions de darrera generació, ens encarreguem de la gestió del residu de principi a fi. Hem desenvolupat el nostre propi procés, que comença amb la identificació dels requisits del client, seguint amb el subministrament d’envasos específics i el transport homologat dels residus, fins a la seva gestió a les nostres plantes de tractament.

Gestionem tot tipus de residus hospitalaris

A les nostres plantes de tractament, gestionem els residus hospitalaris:

 

 • Grup I: residus sense risc que, per la seva naturalesa i composició, són inerts o no especials, com ara material d’oficines i despatxos, cuina, bars, menjadors o jardineria.

 

 • Grup II: residus sense risc que, per la seva naturalesa i composició, són inerts o no especials, però que dins del centre poden ser de risc per a malalts amb defenses baixes: materials de cures, guixos, roba i materials d’un sol ús tacats de sang, secrecions i altres residus no inclosos al grup III.

 

 • Grup III: residus sanitaris especials amb contaminació biològica o capaços de transmetre malalties infeccioses, sang i derivats, cultius i agents infecciosos, material punxant o tallant i vacunes vives o atenuades.

 

 • Grup IV: citotòxics, citostàtics, radioactius, medicaments caducats, envasos contaminats i cosmètics.

 

 • Productes químics: dissolvents i reactius de laboratori.

Subministrament d’envasos

Per al condicionament i transport de residus biosanitaris dels grups III i IV i productes químics, oferim envasos homologats de diferents capacitats:

 

 • Grup III: des de 0,6-60 L.
 • Grup IV: ecipients de 30/60 L.
 • Altres recipients: envasos per a residus líquids amb capacitat de 5 a 30 l.

Transport homologat i segur

Oferim un servei logístic eficaç i segur. Els nostres vehicles compleixen les prescripcions tècniques del Decret 27/99 i la normativa de l’Acord Europeu sobre el transport internacional de mercaderies per carretera (ADR).

Tractament

Per dur a terme la correcta gestió dels residus, els transportem mitjançant la nostra flota de vehicles homologats fins a les nostres plantes autoritzades, on els descarreguem per a la seva posterior gestió, garantint-ne en tot moment la traçabilitat.

 

Ajustem el tractament als requisists del residu. A través del sistema d’esterilització mitjançant Autoclau, els residus biosanitaris són esterilitzats, acabant el seu cicle com a residus inerts.

Garantia de qualitat

A TMA garantim la qualitat de tots els nostres serveis de gestió de residus, des del seu condicionament, el seu transport i posterior tractament. Així mateix, al treballar amb mitjans i instal·lacions pròpies, assegurem la traçabilitat de tot el procés, facilitant el corresponent certificat de tractament..

Gestionem tot tipus de residus hospitalaris

A les nostres plantes de tractament, gestionem els residus hospitalaris:

 

 • Grup I: residus sense risc que, per la seva naturalesa i composició, són inerts o no especials, com ara material d’oficines i despatxos, cuina, bars, menjadors o jardineria.

 

 • Grup II: residus sense risc que, per la seva naturalesa i composició, són inerts o no especials, però que dins del centre poden ser de risc per a malalts amb defenses baixes: materials de cures, guixos, roba i materials d’un sol ús tacats de sang, secrecions i altres residus no inclosos al grup III.

 

 • Grup III: residus sanitaris especials amb contaminació biològica o capaços de transmetre malalties infeccioses, sang i derivats, cultius i agents infecciosos, material punxant o tallant i vacunes vives o atenuades.

 

 • Grup IV: citotòxics, citostàtics, radioactius, medicaments caducats, envasos contaminats i cosmètics.

 

 • Productes químics: dissolvents i reactius de laboratori.

Subministrament d’envasos

Per al condicionament i transport de residus biosanitaris dels grups III i IV i productes químics, oferim envasos homologats de diferents capacitats:

 

 • Grup III: des de 0,6-60 L.
 • Grup IV: ecipients de 30/60 L.
 • Altres recipients: envasos per a residus líquids amb capacitat de 5 a 30 l.

Transport homologat i segur

Oferim un servei logístic eficaç i segur. Els nostres vehicles compleixen les prescripcions tècniques del Decret 27/99 i la normativa de l’Acord Europeu sobre el transport internacional de mercaderies per carretera (ADR).

Tractament

Per dur a terme la correcta gestió dels residus, els transportem mitjançant la nostra flota de vehicles homologats fins a les nostres plantes autoritzades, on els descarreguem per a la seva posterior gestió, garantint-ne en tot moment la traçabilitat.

 

Ajustem el tractament als requisists del residu. A través del sistema d’esterilització mitjançant Autoclau, els residus biosanitaris són esterilitzats, acabant el seu cicle com a residus inerts.

Garantia de qualitat

A TMA garantim la qualitat de tots els nostres serveis de gestió de residus, des del seu condicionament, el seu transport i posterior tractament. Així mateix, al treballar amb mitjans i instal·lacions pròpies, assegurem la traçabilitat de tot el procés, facilitant el corresponent certificat de tractament..

Estabilització de medicaments i cosmètics

Estabilització de medicaments i cosmètics

Disposem d’una línia de tractament destinada a la inertització i l’estabilització de medicaments i cosmètics caducats o fora d’especificacions.

 

Més informació aquí.

Per a més informació,

contacta amb nosaltres

Per a més informació,

contacta amb nosaltres

X

Infórmate

Para solicitar un presupuesto o para resolver cualquier consulta, rellena el siguiente formulario. Estaremos encantados de hablar contigo.